Image Description

Bliskovit vzpon interneta stvari (ang. Internet of Things) samo dodatno povečuje izpostavljenost tveganju za vsako poslovanje.

Digitalna inovacija ustvarja nove priložnosti za preobrazbo in rast poslovanja, hkrati pa odpira varata novim in resnim grožnjam, s katerimi se podjetja še nikoli niso soočala. Nezaustavljiv vzpon interneta stvari samo dodatno povečuje izpostavljenost tveganju za vsako poslovanje.

Nov pristop k varnosti in upravljanju s tveganji

Skupaj z vami pripravljamo dolgoročne strategije in tako gradimo zanesljivo okolje za digitalno poslovanje in podporo IT-ju organizacije.

Klasifikacija podatkov je osnova varnosti podatkov – rečemo lahko, da je predpogoj za boljšo implementacijo drugih varnostnih rešitev za varnost podatkov, kot je sistem za nadzor in preprečevanje odtekanja podatkov. Rešitve za klasifikacijo podatkov organizacijam omogočajo zaščito in zanesljivo deljenje informacij, izpolnjevanje regulatornih zahtev za usklajenost z identifikacijo in zagotavljanjem nestrukturiranih podatkov.

Omrežna varnost je pomemben varnostni dejavnik za vsako IT okolje in informacije, ki se v njem nahajajo in uporabljajo. Storitve in aplikacije kot je elektronska pošta, potrebne za nemoteno delo uporabnika, morajo biti zavarovane pred napadi, neprimernih aplikacij in procesov.

Varnost pogosto ogrožajo naprave in računalniki v omrežju. Ranljivosti, zaradi katerih pride do zmanjšanja varnosti, se lahko odkrijejo s skeniranjem naprav v omrežju.

Z avtentifikacijo uporabnika je dostop do podatkov in poslovno pomembnih storitev omogočen samo avtoriziranim uporabnikom. Span omogoča rešitve, ki zagotavljajo varen dostop do podatkov in storitev znotraj in izven podjetja. Rešitve so zasnovane na močni avtentifikaciji uporabnika z enkratnimi gesli pri dostopu podatkov podjetja.

Klienta, računalnik, je potrebno zavarovati pred napadi, neprimernimi aplikacijami in procesi.

Antivirusni programi poleg primarne funkcionalnosti nudijo tudi druge funkcionalnosti, ki računalnik varujejo pred različnimi oblikami napadov s ciljem zmanjšanja varnosti in morebitne penetracije v sistem.

ALI STE PRIPRAVLJENI?

Pravočasno se zaščite in preprečite izgubo podatkov.

DOGOVORITE SE ZA POGOVOR Z NAŠIM STROKOVNJAKOM ZA VARNOST

Newsletter
YouTube
LinkedIn