Grifon – kako tehnologija pomaga beloglavim jastrebom

• 2 min. branja

Prvi korak načrta za ohranjanje ogroženih vrst predstavljajo spremljanje ter natančne informacije o stanju ptic in gnezd.

O uporabniku

 
Združenje Grifon je namenjeno zaščiti in ohranjanju zadnje hrvaške populacije beloglavega jastreba. Dolgoročni cilj je ustvariti pogoje za vrnitev beloglavih jastrebov na kvarnerske otoke in druga nekdanja bivališča. Prostovoljci združenja zbirajo znanstvene podatke o najbolj ogroženih vrstah ptic ujed ter izobražujejo otroke in širšo javnosti o vlogi ujed v naravi.

Zaščita ptic

 
Beloglavi jastreb je v Zakonu o varstvu narave na Hrvaškem strogo zavarovana vrsta. Samice letno znesejo samo eno jajce, vendar oba starša sedita na njem. Ptice prve polete naredijo nad Kvarnerjem, edinim območjem na svetu, na katerem ta populacija živi na skalah nad morjem. Samice in samci ostanejo pri istem partnerju vse življenje.

Združenje Griffin spremlja skoraj 1.000 obročkanih jastrebov in več kot 7.000 podatkov o opažanjih označenih ptic. Kakovostno obdelani podatki so potrebno orodje pri izvajanju aktivne zaščite nekaterih ogroženih vrst.

Da bi preprečili njihovo izumrtje, je treba spremljati stabilnost populacije.

Zakaj Power BI?

 
Ornitolog dr. sc. Goran Sušić je leta zbiral podatke o beloglavih jastrebih. Vse podatke je zapisoval v Excelove preglednice. Kako izvleči zaključke številnih informacij iz različnih preglednic, je glavni izziv, s katerimi se je spoprijemal Sušić.

Najpomembnejše skupine podatkov o posameznikih in njihovih gnezdih. Na podlagi pregleda zbranih podatkov in urejenih poročil se lahko sprejemajo odločitve, povezane z določenim problemom, kot je umrljivost posameznikov.

V tem primeru je Microsoftovo orodje Power BI poenostavil grafični prikaz kompleksnega nabora podatkov iz teh preglednic.

Zakaj aplikacije Span za spremljanje ogroženih vrst?

 
Aplikacija Grifon se uporablja za vnos in urejanje podatkov o pticah in gnezdih. Podrobna poročila zagotavljajo strukturirano spremljanje in zapisovanje podatkov o pticah in gnezdih. Spletna aplikacija gostuje na Azure. Zasnova je v celoti prilagojena vsem zaslonom in podatke se lahko preprosto vpiše tudi prek mobilnih naprav.

Za vsakega, ki vrsto let preučuje eno rastlinsko ali živalsko vrsto ali območje, je taka uporaba praktično nepogrešljiva“, poudarja dr. sc. Goran Sušić.

Vsak posameznik je pomemben. Aplikacija omogoča članom društva, da označijo ime posameznika, ID, vrsto in datum obročkanja ter mu dodelijo gnezdo. Vpišejo se tudi podatki o stanju ptic in mogočem vzroku ob smrti. Zahvaljujoč GPS (Global Positioning System) in RFID (Radio-Frequency Identification), se zbirajo podatki o gibanju posameznikov.

Vsako gnezdo je pomembno. Gnezda so opredeljena po obstoju, datumu opazovanja, naseljenosti oziroma po številu mladičev. Spremljanje gnezd omogoča vpogled v aktivnost in napredek mladih. Znotraj aplikacije se lahko vpiše tudi prostorska razporeditev in usklajuje prebivališča.

VREDNOST ZA UPORABNIKE

 

Pri razvoju znanosti in zaščiti narave bo tehnologija igrala ključno vlogo. Kmalu brez nje ne bo mogoče narediti analiz, ki so verodostojne in ki lahko prinesejo pričakovane rezultate“, pravi dr. sc. Sušić.

Grifon, aplikacija za spremljanje ogroženih vrst, obdeluje podatke o obročkanih beloglavih jastrebih. Poleg tega zagotavlja statistično analizo in grafično predstavitev rezultatov obdelanih podatkov o različnih vidikih iz biologije in ekologije te vrste.

Skrb vzbujajoča je hitrost, ki zmanjšuje število parov beloglavega jastreba. Za vzdrževanje populacije je treba vzpostaviti in vzdrževati trajna krmišča. Prvi koraki načrta za rešitev ogroženih vrst so spremljanje ter natančne informacije o stanju ptic in gnezd. Po tem je treba sprejeti ukrepe za zaščito in ohranitev ter za povečanje populacije.


 

ALI ŽELITE VEDETI VEČ?

Naše rešitve uporablja več kot milijon ljudi po vsem svetu. Izboljšajte svoje poslovanje s timom, ki šteje več kot 300 strokovnjakov.JAVITE SE NAM!Newsletter
YouTube
LinkedIn