VIP – Kako povečati produktivnost zaposlenih z Workforce Management Software

• 2 min. branja

O uporabniku:

Vipnet je prvi zasebni mobilni operater na Hrvaškem. Trenutno ima 1,74 milijona uporabnikov za katere neprestano razvija najnovejše tehnologije in storitve. Je lider na področju inovacij na hrvaškem telekom trgu.

Razvil je svetovno znano storitev Vip parking, prvi na trgu je ponudil GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA in HSPA+, Vip Over IP, Vipme Broadband, Homebox in Vipme Homebox, storitev video klica, HD glasovno telefonijo, itd. Je del skupine Telekom Austria in América Móvila ter po kakovosti svoje mreže in storitev sodi med najboljše operaterje na svetu, kar potrjuje tudi dejstvo, da so ponosni imetniki certifikata P3 Communications.

Poslovna priložnost:

Span nadzoruje 2000 strežnikov, še posebej pa smo ponosni na dejstvo, da večino težav odpravimo še preden jih opazita klient ali končni uporabnik.

V VIPnet-u se je pokazala potreba po učinkovitem upravljanju s tehniki, zadolženimi za vzdrževanje infrastrukture VIPneta. Prejšnji sistem ni v celoti ustrezal funkcionalnim in varnostnim zahtevam, zato je bilo treba obstoječe stanje nadomestiti z novo rešitvijo. Z implementacijo so se razširile funkcionalnosti trenutnega sistema, ki je v celoti v skladu z vsemi varnostnimi načeli.

Obseg projekta:

Oblikovanje spletne aplikacije za administriranje podatkov je vključevalo izdelavo:

  • modula za upravljanje z opremo
  • modula za upravljanje z uporabniki
  • modula za upravljanje z nalogami, ki vključuje dodelitev virov za reševanje problemov ter njihovo optimizacijo z upoštevanjem geografskega položaja lokacije in tehnika

Oblikovanje mobilne aplikacije za operacijski sitem Android je vključevalo izdelavo modula, ki omogoča obveščanje tehnikov o prispeli nalogi ter vnos in spremljanje izvrševanja posamezne naloge.

Uporabljeni produkti in tehnologije:

 

  • strežnik Windows 2012R2
  • strežnik SQL 2012
  • Virtual machine za komunikacijo z mobilnimi napravami
  • servisa Windows in Android OS (najmanj 4.4)

Sistem je primeren za namestitev na platformo Microsoft Azure.

Vrednost za uporabnika:

Novi sistem Site tools omogoča alokacijo nalog tehnikom, geografski pregled lokacij (site-ov) in pripadajočih nalog ter prilagojeno poročanje. Sistem je sestavljen iz spletne aplikacije za administracijo podatkov in mobilne aplikacije, ki jo uporabljajo tehniki. Spletna aplikacija je nameščena znotraj okolja VIPnet in med drugim služi kot dostopna točka in vir podatkov za mobilne aplikacije.

Vipnet s svojim timom terenskih inženirjev letno obdela 6000 delovnih nalog, kar bi bilo orodja Workforce zelo težko. Do zdaj so se srečevali z bazami, ki niso imele aplikacij za pametne telefone, zato je to administrativno delo zahtevalo več delovnih ur, kot so jih lahko dodelili. V manj kot 3 mesecih je bila aplikacija v proizvodnji. Vipnet je končno dobil orodje, ki ni samo sebi namen, temveč je prilagojeno ljudem in njihovim potrebam ter je v celoti zadovoljilo poslovne procese in administracijo.

Uporabnik poleg naše podpore dobi tudi izobraževanje za svoje delavce. Obstajata dva tipa končnih uporabnikov: administratorji nalog, ki bodo uporabljali spletni portal in tehniki, ki bodo uporabljali mobilno aplikacijo. Izobraževanje vključuje poučevanje osebja znotraj IT oddelka uporabnikov, ki bodo usvojeno znanje prenesli na končne uporabnike.

POVEČAJTE UČINKOVITOST ZAPOSLENIH

Izboljšajte komunikacijo med zaposlenimi tako v pisarni kot na terenu

Newsletter
YouTube
LinkedIn