Image Description

Upravljanje ranjivostima je automatiziran proces identificiranja, klasificiranja i ispravljanja ranjivosti mreže

Proaktivnom i reaktivnom analizom računalnih sustava otkrivaju se poznate ranjivosti, kao što su: otvoreni portovi, sigurnosni propusti te osjetljivosti na nepoćudne procese.

Upravljanje ranjivostima je kontinuirani proces koji se sastoji od četiri koraka:

  • pronalaženje
  • izvještavanje
  • određivanje prioriteta
  • odaziv

1. PRONALAŽENJE

Proces u kojem se pronalaze i kategoriziraju mrežni uređaji te prikupljaju informacije o njihovoj ranjivosti, konfiguraciji i usklađenosti s normama.

2. IZVJEŠTAVANJE

Pružanjem izvještaja o podacima koji su pronađeni dobiva se uvid u stvarne ranjivosti IT sustava.

3. ODREĐIVANJE PRIORITETA

Riječ je o kritičnom dijelu upravljanja ranjivostima kojim se određuje redoslijed rješavanja problema unutar infrastrukture.

4. ODAZIV

U posljednjem koraku organizacija bira pristup rješavanju poznatim rizicima.

AUTOMATIZIRANI PROCES

Upravljanje ranjivostima u mreži je automatiziran proces s detaljnim izvještajima o stanju uređaja na mreži i preporukama kako postupati s njima.

Span pruža rješenja koja mogu detektirati navedene točke ranjivosti kao i nepoznate ranjivosti (zero-day napadi).

Jeste li spremni?

Zaštitite se na vrijeme i spriječite gubitak podataka.

Dogovorite razgovor s našim stručnjakom za sigurnost