Uvjerite se u našu stručnost

UVNS

Službena potvrda/odobrenje Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost organizacijama sa odgovarajućom razinom interne zaštite informacija u poslovanju.

CISSP

Vodeći strukovni „IT sigurnosni“ certifikat, sa širokom pokrivenošću raznih domena informacijske sigurnosti. Namijenjen specijalistima, konzultantima, revizorima i voditeljima sigurnosnih i tehnoloških odjela

SSCP

„Uvodni“ certifikat u informacijsku sigurnost. Usmjeren prvenstveno na tehničke uloge u organizaciji. Odobren i od strane USA DoD 8570

CISM

Certifikat vodećeg svjetskog udruženja ICT revizora i rukovoditelja, s fokusom na razna područja upravljanja ICT sigurnošću.

CISA

Certifikat vodećeg svjetskog udruženja ICT revizora i rukovoditelja, namijenjen prvenstveno internim i neovisnim revizorima ICT sustava sa aspekta zaštite informacija

CEH

Certifikat koji pokriva socijalne i tehničke hacking metode u kontekstu benevolentnog, tzv. white-hat pristupa testiranju ranjivosti ICT sustava.

CompTIA: Security+

Certifikat informacijske sigurnosti, temeljnih IT sigurnosnih znanja i vještina neovisnih od bilo kojeg vendora. Kao mjerilo za najbolje prakse u IT sigurnosti, ova certifikacija pokriva bitna načela za sigurnost mreže i upravljanje rizikom - što je čini važnim korakom karijere informatičke sigurnosti.

OSCP

Jedan od najcjenjenijih certifikata vezanih uz ofenzivnu sigurnost. Dokazuje posjedovanje znanja potrebnih za pronalazak ranjivosti, modificiranje i kreiranje koda za iskorištavanje ranjivosti (Exploit) te napredna znanja potrebna za izvođenje dubinskih penetracijskih testova

Certified Lead Forensic Examiner

Cerifikat kojim se dokazuje sposobnost vođenja forenzičkih istraga te poznavanje procesa koji su potrebni za prikupljanje digitalnih forenzičkih dokaza.

Microsoft Certified Master and Architect: Windows Server Directory

Microsoftov certifikat Master razine potvrđuje najdublju razinu produktne stručnosti, te sposobnost projektiranja i razvijanja inovativnih rješenja za kompleksna on-premise i hibridna enterprise okruženja koristeći Microsoftove tehnologije.

POVRATAK NA GLAVNI WEB

© Copyright by Span d.o.o. 2017