Kako je VIP povećao produktivnost zaposlenika uz Workforce Management Software

• 1 min. čitanja

O korisniku:

Vipnet je prvi privatni mobilni operater u Hrvatskoj. Trenutačno ima 1,74 milijuna korisnika zbog kojih neprestano razvija najnovije tehnologije i usluge. Lider je u inovacijama na telekom tržištu u Hrvatskoj.

Razvio je svjetski poznatu uslugu Vip parking, prvi je na tržištu ponudio GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA i HSPA+, Vip Over IP, Vipme Broadband, Homebox i Vipme Homebox, uslugu video poziva, HD glasovnu telefoniju itd. Dio je grupacije Telekom Austria i América Móvila te je među najboljim operaterima na svijetu po kvaliteti svoje mreže i usluga. Tome u prilog ide i posjedovanje P3 Communications certifikata.

Poslovna prilika:

VIPnet je imao potrebu efikasno upravljati tehničarima zaduženim za održavanje VIPnet-ove infrastrukture. Prijašnji sustav nije u potpunosti odgovarao funkcionalnim ni sigurnosnim zahtjevima te je plan uključivao nadomještanje novim rješenjem. Implementacijom su proširene funkcionalnosti trenutačnog sustava koji je u potpunosti u skladu sa svim sigurnosnim načelima.

Opseg projekta:

Stvaranje web aplikacije za administriranje podataka uključivalo je izradu:

  • modula za rukovođenje opremom
  • modula za rukovođenje korisnicima
  • modula za rukovođenje zadacima koji uključuje dodjeljivanje resursa za rješavanje problema te njihovu optimizaciju uzimajući u obzir geografski položaj lokacije i samog tehničara

Stvaranje mobilne aplikacije za Android operativni sustav uključivalo je izradu modula koji omogućuje obavještavanje tehničara o pristiglom zadatku, kao i unos i praćenje izvršavanja pojedinog zadatka.

Korišteni produkti i tehnologije:

  • Windows server 2012R2
  • SQL Server 2012
  • Virtual machine za komunikaciju s mobilnim uređajima
  • Windows servisi i Android OS (minimalno 4.4)

Sustav je pogodan za instalaciju na Microsoft Azure platformu.

Vrijednost za korisnika:

Novi Site tools sustav omogućuje dodjelu naloga tehničarima, geografski pregled lokacija (site-ova) i pripadajućih zadataka te prilagođeno izvještavanje. Sastoji od web aplikacije za administraciju podataka i mobilne aplikacije koju upotrebljavaju sami tehničari. Web aplikacija je postavljena unutar VIPnet okoline te između ostalog služi kao pristupna točka i izvor podataka za mobilne aplikacije.

vip-ENG

Vipnet godišnje odradi 6 000 radnih naloga unutar tima terenskih inženjera, a iznimno ih je zahtjevno obraditi bez Workforce alata. Do sada su se susretali s bazama koje nisu imale aplikaciju za pametne telefone, pa je taj administrativni posao uzimao više radnih sati nego što su mogli dodijeliti. Za nepuna 3 mjeseca aplikacija je bila u produkciji. Vipnet je dobio alat koji napokon nije sam sebi svrha, već je prilagođen ljudima i njihovim potrebama, a u potpunosti je zadovoljio poslovne procese i administraciju.

Korisnik uz našu podršku dobiva i edukaciju svojih radnika. Postoje dva tipa krajnjih korisnika: administratori zadataka koji će upotrebljavati web portal i tehničari koji će upotrebljavati mobilnu aplikaciju. Edukacija podrazumijeva poduku skupa osoblja unutar IT odjela korisnika koji će prenijeti to znanje na krajnje korisnike.

POVEĆAJTE EFIKASNOST RADNIKA

Poboljšajte komunikaciju radnika u uredu i na terenu

Newsletter
YouTube
LinkedIn